| | Etusivulle
 
 
 

 

Hyvinvoiva henkilöstö on kilpailuetu

Inhimillisen pääoman merkitys

Yritysten työpaineet ovat taloudellisten suhdannevaihteluiden ja kasvavien tulostavoitteiden johdosta kovat. Tarve työyhteisön työhyvinvoinnin kehittämiseen kasvaa useista eri syistä koko ajan.

Yritysten työhyvinvoinnin kehittämisen resurssit ja voimavarat ovat rajalliset. Kehittämisen haasteena on se, että nykyiset järjestelmät toimivat pääasiassa koulutuslähtöisesti ja pitävät sisällään pääosin yksittäisiä tapahtumia. Yksittäisten tapahtumien hyöty jää täten yrityksen kannalta vähäiseksi. Pk-yritysten työhyvinvoinnin kokonaisvaltainen suunnitelma on joko laatimatta tai sen sisältö ei vastaa käytännön toiminnan tarpeisiin.

Inhimillisen pääoman eli työntekijöiden merkitys organisaation toiminnassa on monissa yrityksissä tunnustettu tosiasia. Monin tutkimuksin on osoitettu, että ihmisiin investointi tuottaa samalla tavoin voittoa kuin muutkin investoinnit. On laskettu, että yritykset voivat saada 10-20 -kertaisina takaisin sen rahan, jonka ne ovat sijoittaneet työhyvinvointiin.

Puolet hyödyistä saadaan siitä, että sairauspoissaolo, ammattitauti, työtapaturma ja työkyvyttömyyden eläkekustannukset laskevat. Esimerkiksi henkilöstön osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet yrityksen toimintaan vähentävät sairauspoissaoloja. Toinen puoli hyödyistä tulee parantuneesta tuottavuudesta ja uusista innovaatioista.
 

Vastuuntuntoinen yritys, haluatko, että 

Työyhteisön ilmapiiri ja viihtyvyys paranevat
Työyhteisön innovaatiokyky paranee
Työvoiman vaihtuvuus vähenee
Asiakastyytyväisyys paranee

Työura pitenee ja poissaolot vähenevät
Ammatillinen osaaminen kasvaa
Palvelun laatu paranee
Työtapaturmat vähenevät

Työyhteisöä kannustetaan johtamisen, työn ja toimintatapojen kehittämiseen sekä työnhallinnan ja oppivan organisaation periaatteiden kehittämiseen. Näiden vahvistamisen myötä saada sekä yksilön että työyhteisön voimavarat optimaaliseen käyttöön.

Työhyvinvointi on kilpailukeino, jolla luodaan kestävää tuloskehitystä ja hyvinvoivien ja motivoituneiden työntekijöiden avulla yritys kykenee reagoimaan muuttuviin suhdanteisiin. Henkilöstönsä hyvinvointiin ja työkykyyn panostava yritys antaa positiivisen mielikuvan ja viestittää työntekijöistä välittämisestä ja vastuuntunnosta, mikä parantaa yrityksen imagoa sekä haluttuna työpaikkana että tavoiteltuna yhteistyökumppanina.

Työhyvinvoinnin suunnitelman ja käytännön toteutuksen tulisi olla osa yrityksen päivittäistä arkea ja liiketoimintasuunnitelmaa.

Tavoitteena on saada yrityksen:

  • henkilöstö huolehtimaan omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistaan ja työkyvystään
  • ennaltaehkäisemään työkyvyn heikkenemistä
  • ohjata järjestelmällisen kokonaisohjelman avulla myös omatoimiseen liikuntaan ja terveellisiin elämäntapoihin
  • kontrolloimaan omaa hyvinvointiaan
  • kehittää työntekijän valmiuksia hallita ja käsitellä työssä ja työorganisaatiossa olevia ja tulevia muutoksia