| | Etusivulle
 
 
 

 

Hyvinvoiva henkilöstö on kilpailuetu

Inhimillisen pääoman merkitys

Yritysten työpaineet ovat taloudellisten suhdannevaihteluiden ja kasvavien tulostavoitteiden johdosta kovat. Tarve työyhteisön työhyvinvoinnin kehittämiseen kasvaa useista eri syistä koko ajan.
 

Vastuuntuntoinen yritys, haluatko, että 

Työyhteisön ilmapiiri ja viihtyvyys paranevat
Työyhteisön innovaatiokyky paranee
Työvoiman vaihtuvuus vähenee
Asiakastyytyväisyys paranee

Työura pitenee ja poissaolot vähenevät
Ammatillinen osaaminen kasvaa
Palvelun laatu paranee
Työtapaturmat vähenevät

Työyhteisöä kannustetaan johtamisen, työn ja toimintatapojen kehittämiseen sekä työnhallinnan ja oppivan organisaation periaatteiden kehittämiseen. Näiden vahvistamisen myötä saada sekä yksilön että työyhteisön voimavarat optimaaliseen käyttöön.

Työhyvinvointi on kilpailukeino, jolla luodaan kestävää tuloskehitystä ja hyvinvoivien ja motivoituneiden työntekijöiden avulla yritys kykenee reagoimaan muuttuviin suhdanteisiin. Henkilöstönsä hyvinvointiin ja työkykyyn panostava yritys antaa positiivisen mielikuvan ja viestittää työntekijöistä välittämisestä ja vastuuntunnosta, mikä parantaa yrityksen imagoa sekä haluttuna työpaikkana että tavoiteltuna yhteistyökumppanina.

Työhyvinvoinnin suunnitelman ja käytännön toteutuksen tulisi olla osa yrityksen päivittäistä arkea ja liiketoimintasuunnitelmaa.

Tavoitteena on saada yrityksen:

  • henkilöstö huolehtimaan omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistaan ja työkyvystään
  • ennaltaehkäisemään työkyvyn heikkenemistä
  • ohjata järjestelmällisen kokonaisohjelman avulla myös omatoimiseen liikuntaan ja terveellisiin elämäntapoihin
  • kontrolloimaan omaa hyvinvointiaan
  • kehittää työntekijän valmiuksia hallita ja käsitellä työssä ja työorganisaatiossa olevia ja tulevia muutoksia