| | Etusivulle
 
 
   

Ei vain sanan helinää

Työhyvinvoinnin kehittämistapamme

Käynnistämme yhteistyömme suunnittelutapaamisilla yritysjohtonne kanssa. Niissä laadimme teille räätälöidyn kehittämissuunnitelman. Käytännön kehittäminen käynnistyy parhaiten nykytila-analyysilla, mikä koostuu esimerkiksi vaivattomasti täytettävästä työyhteisökyselystä, johdon ja henkilöstön haastatteluista ja ryhmäkeskusteluista. Nykytila-analyysin perusteella voimme kartoittaa yrityksenne kehittämistarpeet ja räätälöidä teille työhyvinvoinnin toiminta- ja kehittämissuunnitelman, jossa huomioidaan yrityksenne toimintatavat, edellytykset ja resurssit kehittää työhyvinvoinnin ajattelua ja toimintaa.

Toteutamme yrityksenne hyväksymän työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelman mukaisesti räätälöityjä työhyvinvoinnin koulutus- ja kehittämistapaamisia hyödyntämällä sopimuksen ja tarpeen mukaan myös yhteistyöverkostossamme olevia muita alueellisia ja valtakunnallisia yhteistyökumppaneita. Kehittämisen avulla yrityksenne vastuuhenkilöitä neuvotaan ja opastetaan työhyvinvoinnin kehitystehtävien toteuttamiseen ja käytännön toimintamallien luomiseen antamalla heille syvällisempää tietoa työhyvinvoinnin kehittämisen osa-alueista ja toteutustavoista.
 


 

Yhteistyön tavoitteena on auttaa asiakasyrityksiämme kiinnittämään huomiota työntekijöidensä jaksamiseen ja luomaan suunnitelmia, joiden avulla yrityksen on jatkossa helpompi toteuttaa omaan tilanteeseensa sopivaa kokonaisvaltaista työhyvinvoinnin kehittämistä. Työhyvinvoinnin suunnittelu ja toteutus pyritään saamaan luontevaksi osaksi yrityksen liiketoimintaa suhdanteista ja olosuhteista riippumatta.

Yritykselle räätälöidyn työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelman hyötyjä ja aikaansaannoksia arvioidaan vuosittain yhdessä yritysjohdon kanssa. Suunnitelmaa voidaan päivittää yrityksen muuttuneen markkinatilanteen, resurssien, henkilöstörakenteen tai muuttuneen liiketoimintasisällön mukaisesti.